3.3.14

RUSSISK PROFESSOR SPÅDDE BORGERKRIG I USADen russiske vitenskapsmannen Igor Panarin hevdet med fult alvor at det ville bli borgerkrig i USA i 2010. USA ville bli delt i seks deler hevdet han videre. Kinesere ville ta kontroll over vestkysten og meksikanere ville ta over sør. Panarin har en doktorgrad i statsvitenskap og er professor ved det akademiske utenriksministeriet i Russland.


Grunnen til den kommende borgerkrigen var finanskrisen, fall fra økonomisk verdensherredømme og økende motsetninger i USA, mente han. Det er ikke tvil om at russerne var og er på offensiven, og så fram til borgerkrigen.

USAs undergang venter de fortsatt på. Vi har sett at spådommen ikke ble noe av den gang, og vi vil se om de fortsatt venter forgjeves. Jeg fikk i alle fall en god latter da jeg leste om dette i Pravda i 2009.

RUSSERNE HAR EN KOLLEKTIV SJELEKRISE

Russerne har tilgitt Stalin for massedrap og satt han inn på tredjeplass i en tv-kåring over beste russer. Som vi skjønner sliter den vanlige russer fælt med sitt virkelighetsbilde. Et virkelighetsbilde hvor det er utbredt med sovjetnostalgi, nasjonalisme, rasisme, homohat, vestlig popkultur, lett-fascisme, blandet med ortodoks kristentro. Alt dette i et salig kaos.

Her er det så mye grums og drit, at vi snart vil få en ny Dostojevskij, som beskriver dette kav av et forskrudd sjeleliv. Det bra for litteraturen, men ille for russerne. Det er kollektiv sjelekrise! Vi nordmenn derimot, har ingen sjel og unngår dermed sånt.Softtag

26.10.11

Det som er sterkt i oss
danser på en streng ut i
kosmos.

Vår agape svinger og vibrerer
i en rytmisk puls.

Resonans i uendelige rom.

Over alt,
om du kjenner etter.


Softtag

4.10.08

Den turbokapitalistiske muren brister


Grådigheten som markedet har tillatt altfor lenge, gir nå alvorlige tilbakeslag. Representantenes hus i USA sliter fælt med å vedta redningspakka, for å redde stumpene, men den kommer. Det er ingen annen mulighet en å redde den amerikanske økonomien.


Hvis ikke dette skjer vil den amerikanske økonomien få et så kraftig smell at den ikke kan komme seg opp igjen, og den blir uansett ikke verdens sterkeste igjen. Politikere på begge sider av høyre/venstre aksen sliter. Venstresiden sliter med at skattebetalerne skal betale ut bankene som grådige sjefer og spekulanter har rævkjørt. Høyresiden sliter med "sosialistisk "inngripen i markedet.

Men, de lengst ute på høyre siden sliter vel mest med å se at deres økonomiske filosofi (mest mulig fritt marked) har en innebygd selvdestruksjonsmekanisme. Vi står ved et nytt skille i den politiske idéhistorien, hvor både kommunismen, (symbolisert av berlinmuren), og (turbo) kapitalismen, (symbolisert av Wall Street) har bevist at de ikke er levedyktige. Nå som begge murene har falt kan vi kanskje få et fornuftig system?

Softtag

3.4.07

HVA STEMMER DU PÅ? OG HVORFOR!?


Folk må bli mer klar over hva slags samfunnsvisjon politikerne står for, og hva som kommer ut i praksis. Det finnes en hel del velgere som stemmer ut i fra deres standpunkt på enkeltsaker uten å forstå hva de får med seg på lasset. De forstår rett og slett ikke hva slags helhetlig politikk det partiet de stemmer på fører.

For å ta noen eksempler.En ønsker sikker velferd og gode skoler, og stemmer derfor SV.

SV vil sikre en god velferd, gode skoler, og et trygt samfunn for de fleste", men i sin helhet vil de begrense markedets frihet til en minimum og øke statens kontroll, noe som kan føre til at næringslivet vil slite i konkurranse med andre frie (utenlandske) markeder, noe som igjen kan føre til dårligere samfunnsøkonomi, som igjen fører til mindre penger til fellesskapet og velferden.

En ønsker bedre vilkår for privat næringsliv, frihet og trygghet , og stemmer derfor Høyre.

Høyre lover bedre vilkår for næringslivet, skattelette, større personlig frihet, mindre byråkrati og fritt marked. De ønsker også et mindre sikkerhetsnett (i form av mindre sosialstønad, trygd osv.) noe som kan øke skaperlyst og selvstendige individer som etablerer bedrifter og finner seg egne næringsveier, som igjen gir arbeidsplasser og økt økonomisk verdiskapning i sin helhet i samfunnet. Men som en følge av dette får en tøffere konkurranse individene imellom om å skape og å sikre seg verdier og goder som gir sikkerhet for dem selv. I denne konkurransen vil det alltid være tapere og slitne deltakere med begrensede ressurser. I dette frie "spillet" vil de som har store ressurser i utgangspunktet lett utkonkurrere de mindre ressurssterke. Verdiene blir da akkumulert hos de sterkeste i konkurransen. Denne skeive verdifordelingen skaper nød og utrygghet i bunn. Dette vil skape frustrasjon og kriminalitet, som får ringvirkninger oppover. Resultatet blir da et ustabilt og utrygt samfunn.

Et siste eksempel, hvis du ønsker en salig blanding av disse to politiske retningene, og stemmer Fremskrittspartiet.

Da sitter du igjen med et farlig prøveprosjekt som ingen veit utfallet av. Mest sannsynlig vil det her også bli en skeiv verdifordeling, og utfallet for de som er resursvake og som stemmer FrP vil bli trangere økonomi. Som igjen skaper mer kriminalitet og utrygt samfunn.

Softtag

12.2.07


                                                         Carl I Hagen på bønnemøte hos menigheten levende ord.Fremmskrittspartiet utnytter godtroende folk med lav IQ

Det er mye som tyder på at den jevne FrP-velgeren har lav intelligens, denne ulempen deler de med kristne som organiserer seg i små trossamfunn. Statistiske undersøkelser viser at Frp-velgere har lav utdannelse og er lavt lønnet, noe som gjerne (men ikke alltid) peker i retning av lav intelligens. Den typiske FrP-velgeren lar seg sjarmere av folkelighet, personlig utstråling og enkelt språk. De har lav evne til å følge et komplisert resonnement, og lar seg heller sjarmere av karisma og følelser, noe de har til felles med kristne i små trossamfunn.

Et ganske alvorlig fenomen er at maktpersoner bevist utnytter dette til å skaffe seg makt og innflytelse. Dette er et fenomen organisasjons-psykologer er veldig klar over.

Hvorfor tror dere at Carl I Hagen flørtet med kristne trossamfunn? Svaret er ganske enkelt. Folk i kristne trossamfunn er gjerne dirigert av sine følelser, de stoler på karismatiske autoriteter, og de tenker ikke gjennom alle sider av en sak. De stoler på sin leder og lar lederen ofte ta viktige avgjørelser for dem. Carl I Hagens strategi i møte med menigheten Levende ord var følgenede; Har du skaffet tilliten til noen av disse folkene har du fort tilliten til hele gruppa, og det frembringer en mengde nye velgere.

Å utnytte folks godtrohet er maktmisbruk. Mange som stemmer FrP vil få trangere økonomi hvis FrP kommer til makta. Dette gjelder blant annet alenemødre, kronisk syke, og trygdemottakere, og beklagelivis er det mange Frp velgere blant dem.

Softtag

23.1.07

Har Gerd Liv Valla sendt brev til seg sjøl?


I maktkamp brukes alle midler. Løgn, bakvaskelse, og andre skitne knep. Det nye er kanskje å sende fiktive drapstrusler per brev til seg sjøl for å skaffe sympati når en står opp til halsen i problemer som kan svekke ens makt. Det er en kjent sak at sympati øker oppslutning.

Softtag

7.12.06

To gode tenkere om samfunn og makt

Lewis Lepham, er redaktør i et stort amerikansk ukeblad, og politisk kommentator.

"Politikken som føres er bare en forlengelse av det som har foregått i tretti år nå – en gradvis overgang fra demokrati til noe som ligner mer på et plutokrati, et rikmannsstyre. På 60-tallet ble det offentlige betraktet som noe essensielt godt som gjaldt for alle, mens det private var synonymt med grådighet og selvopptatthet. Men i løpet av særlig de siste ti-tyve årene er det offentlige i stedet blitt synonymt med slum, ineffektivitet og korrupsjon, mens det private er blitt ensbetydende med alt som er godt og vakkert. "

Han snakker her om folk flest, som oppfatter samfunnet anderledes i dag, deres nye syn på samfunnet styrker rikmansstyret(plutokrati), fordi mange av dem stemmer borgelig. Og aller værst er det med de som stemmer FRP, som stort sett er folk med lav inntekt og lav utdannelse, de tror de ska få gull og grønneskoger når de i realiteten vil få dårligere levestandard. Plutokratene tjener godt på stemmekveget til FRP, i realitenen er det plutokratene som tjener på det. Økt privatisering = mer konsentrert makt hos plutokratene.

"Thomas Hylland Eriksen norsk proffesor i sosialantropologi som har gjennomgått maktutredningen i Norge på 50 bøker og 77 rapporter kaller det et bekymringens evangelium. Totalbildet er ganske entydig. Nasjonalstaten svekkes både innenfra og utenfra. Makt er blitt forflyttet til transnasjonale organisasjoner og nettverk, og samtidig blir Statens egne aktiviteter satt ut på anbud”

Med innenfra mener han økt privatisering.

Gode grunner til å beholde en god blandingsøkonomi.


Softtag

13.10.06

Kritikk av Aynd Rands objektivisme

Ayn Rand og hennes objektivisme, da kan vi snakke om tvilsom teori.. En objektiv virkelighet finnes, det bare det at de milliardene av mennesker som finnes i denne virkeligheten oppfatter virkeligheten litt forskjellig. Kan vi da snakke om en, og kun en grunnlegende forståelse av virkeligheten? Hvis så, hvem innehar den? Eliten (som i "The Fountainhead"?) Er det kun eliten som har innsikt i det som er virkelig på alle måter, og som er relevant for å bygge et filosofisk/politisk system?
Ayn Rand hevdet videre at obejktivismen var et helhetlig system som innebar, filosofi, politikk, etikk, estetikk. Hmm.. minner ikke dette om fundamentalisme? Vil den reise seg som fremdeles hevder at menneskets fornuft kan gripe hele helheten, og den som fremdeles tror på et, og kun et, helhetlig tankesystem.
Menneskets fornuft er dessverre alt for skrøpelig til å fatte alt det som er objektivt. Men det skal også sies at hun hadde mye rett i det hun tenkte om individets rett til frihet, det er bare det at dette individet blir forferdelig lite fritt hvis det er kun eliten som kan definere virkeligheten. Men Aynd Rand skal ha all ære for å ha skrevet gode romaner om hvordan eliten i manøvrerer samfunnet.


Softtag

20.9.06

Gigami


Sexy Sadie slår et slag for polyandri på sin blogg. Softtags respons er; det er en god ide, men hvorfor ikke ta det et steg lenger?

Polyandri og polygami. Likt for likt. Kan ikke en bare ordne et gigantisk kollektiv med kvinner og menn som alle er gift med hverandre? Gigami.


"Tør vi å prøve ut gigami da?, det blir jo som en hel buss fyllt av gamle og nye hippier, all you need is love… ," sitat Sexy Sadie

Nei ikke den bussen. Bussen med Timothy Larry og Ken Kesey. THE bus,... furhter.. Vel, den går ikke lenger, den har havarert for lenge siden. Vi satser på andre kollektivfelt.

Det er bare å skrive seg på liste for å melde seg på gigamikollektivet. We need love, but we are beyond hippie.

Softtag

19.9.06

Som Lysistrata går disse kvinnene i Colombia til sexstreik.


Stakkars store barske gangstere. De får ikke sex før de blir snille gutter. Det har damene deres bestemt. Her har Lysistrata og Aristofanes trådt ut i den harde Colombianske virkeligheten. Disse mannfolka har bare å legge av seg voldsbruken, ellers blir det ikke noe puling.


OHH.. Im crying gangster tears.

Softtag

10.9.06

Raude høyhælte lakksko


I fjæra
dupper det
raude høyhælte
lakksko.

Eg sitt på knea,
dreg i meg

lukta

fra dei
bortkomene
tæra.

Softtag

1.9.06

Chey


They have been driving all night. They are three people in the car. Three tired people. The car must be blessed by a Devel. It has brought them the long way from the woods in the north without falling apart. The city is bright in the morning sun in front of them. The way this morning is breaking, is quite unusual for them. Will it save them? The city? Two of them think so. They had not been on the road driving all day and night if not. One of them is not sure. He is just happy to be there in the car with Sita.


- It does not matter as long as we are moving on. I have my chey and pushka, and I will take no shit from any gadjo. I'm not going down like the way Zott`s father did… He thinks to himself.
Zott pulls the car of the road just outside the city, and he walks out of the car, kisses the warm hood and recites blessings. Its not much gasoline left. They manage to set up the tent under the shadow of a three with some difficulty. They are almost wasted of tiredness. He lays down beside Sita. She lays her arm over him and falls asleep. The last thing he feels before he enters the easy world is her breath on his neck.

When the evening comes they feel young again. They light up a fire, cook a poor meal and eat. Zott says he has a little surprise. He opens the trunk of the car and fetches a big bottle of clear liquid. He can see by his smile that this is a strong liquid. “Lets get drunk”, Zott shouts out in the hot night. His dark eyes greets him when he gives him a cup of the stuff. They drink and laugh around the fire til they are drunk. Then they drive into the city to find a car they can lift for some gasoline. In a desolated ally they find a car. He jumps out and sucks the gasolin out of the car with a hose, when it starts running he puts the other end of the hose in a can. When the can is full he fills their own car with it. He gets back in the car. He takes a big swallow of Zott`s bottle, and he kisses Sita. They are back in business.

They drive around til they find a party in a wear house with beating rhythms. The place is full of gadjos, but they are drunk and happy and don’t care about it. He dances with Sita. He pulls her up from the floor and spins her around. Her long beautiful black hair whips people around them as he spins her. She laughs. Some people get annoyed, other smile. He and Sita don’t mind them. Its their fun. They are far away from trouble now… Zott seems to be enjoying himself too. He has found a chey who is hanging around his neck. Zott has his toungeinside her ear and she is laughing her head off. A big muscular guy with heavy gold chains around the neck is not happy about it, he comes over and pulls the chey away from his arms.

He sees Zott gets angry and he runs over to stop the explosion that is about to happen. He sees the guy hit the chey, while he holds Zott. Zott is almost gone in rage when he sees it. He manages to calm him down, and he tells him that they will find them self in big trouble if they do something about it. The pimp is not alone. His gadjos are hanging out by the bar. “Fucking pimp,” Zott shouts. Luckily he doesn't hear it. He`s in the middle of a quarrel with the chey. When everything calms down he turns around and looks after Sita, but she is gone.
And so are the guys that hung by the bar. He runs towards the entrance and sees a black Mercedes drive away in hurry.

He can't see anything trough the dark glass of the car. He walks back inside, and looks for Sita all over the vast wear house. There are lots of people everywhere, but Sita is not amongst them. People are smilling and dancing. He is sober again. He finds Zott and tells him that Sita has disappeared.

“What?” he shouts trough the loud music. “She's probably outside getting some fresh air.”
“No she's not, she is gone,” he shouts back.

They leave the place. They drive back to the tent when the day breaks, after driving all over the city looking for her. He is tired and nervous. He don’t sleep. He squeezes his pushka til his knuckles get white.

When night falls again they drive back to the wear house. The place is empty. Only garbage and broken bottles on the floor tell that people have been there.
He gets behind the wheel and drives around the city in a frenzy. He swears and shouts. Zott is silent. He is silent only when the situation are out of his control. Like the time his father got home badly beaten by the local shanglos. They were the last ones that left the north. The other left for the cities when the welfare money were cut down to a minimum. Their situation were unbearable after Zott`s father died. He lost all his spirit after the humiliation. He gave up his horse breading business. A fucking gadjo bought them for nothing..

He reflects about how he lost his job at the stable, and how Zott lost his father. Here they are left with nothing, and he has a bad feeling about Sita`s disappearance. They park the car and walk trough the streets with bars and restaurants. Then he sees a black Mercedes parked outside a bar. They go inside. There he is. The guy from the night before. He walk towards him. The pimps sets his eyes on him. He meets them. He feels his pushka his pocket. He asks him were Sita is.

“Get out of my sight,” the pimp says.
He ask him again.
“ You will never see that girl again.”
“What do you mean with that?” he says.
“She`s not yours anymore, she's mine, and she's gonna make me money.”
“She`s on her way to Berlin were she's gonna fuck a lot of fat strangers for money.”
“ Now you know, so get out of my sight before I kick your head in.”
“You can't get away with this,” he says.
“Yes I can, who can stop me?” says the pimp.
“ I am.”


The bar spins. People are gathering around them. His gadjos come up to them. He can see Zott in the corner of his eyes. He is walking towards him.
He pulls out his pushka and fire all the shots he can towards the pimp's chest.


“Ka xlia me pe tute!”


Glossary (Romani)

Devel – God
chey- gypsy girl
pushka - gun
gadjo – non gypsy man
shanglo - police
Ka xlia me pe tute – I will shit on you

This is my gift to you.

Softtag

17.8.06

Sikhisme og utskeielser.
Da Softtag er veldig opptatt med skriving og andre utskeielser kan dere kjære lesere oppdatere deres kunnskap om Sikhisme imens. Det er noe helt annet en Islam, noe enkelte uopplyste folk tror fordi sikher går med turban. Noen av dem ble skutt på gata rett etter 11 september terroren i USA.Sikhismens begynnelse

Hvis du noen gang vil komme til å besøke et Sikh hjem hvor hen det skal være i verden vil du mest sannsynlig komme til å se en mengde med bilder på veggene i de fleste rommene. De vil antagelig være på samme størrelse som noen av de som er å se i gurdwaraen, eller de vil være mye mindre. Nesten helt sikkert er at et av dem vil være av en mann som bærer en turban, med sitt lange hvite skjegg som framhever et mildt uttrykk. Dette er Guru Nanak, grunnleggeren av Sikh religionen. Det er selvsagt ingen som vet akkurat hvordan han så ut. Til felles med andre store religiøse forkynnere fra fortiden, som Buddha, Jesus eller Muhammed så er det deres budskap som teller og ikke deres fysiske utseende. Nanak ble født i det nordlige området av India som heter Punjab for litt over fem hundre år siden, i 1469.

Den store invasjonen med den Mughalske leder Babur ligger fremdeles femti år fram i tid, men muslimer hadde allerede rykket inn og bosatt seg i Punjab i løpet av århundrer før Nanaks fødsel. Hans far, Kalu, var ansatt som landsby regnskapsfører av en lokal landeier, den muslimske Rai Bular. Landsbyen Talvadi må ha vært som mange andre landsbyer i regionen, befolket av hovedsakelig hinduer, men med det meste av rikdommen og makten i muslimske hender. Biografisk kunnskap om Guru Nanak er begrenset til et antall samlinger som blir kalt janam sakhis. Formålet med disse var å skape og opprettholde tro, og ikke primært å gi historisk informasjon. Faktumet er at Guru Nanak og hans etterfølgere med jevne mellomrom ledet deres etterfølgere vekk fra hengivelsen mot dem selv for heller å stole på de åndelige frigjørende ordene som de framførte, som er inkludert i sidene i Sikhenes skrifter.


Var Nanak en hindu?

Det helt klare svaret på dette må være ”ja”, men det er ikke en Sikhs svar. Sikhene vil peke på historiene rundt hans fødsel og tidlige barndom, som den som beskriver da hans horoskop ble satt opp av familiepresten, Pandit Hardyal, som sa:

Både hinduer og muslimer vil gi ham aktelse. Hans navn vil bli gyldig på jorda som i himmelen. Havet vil gi etter for ham, så vil også jorda og skyene. Han vil dyrke og vedkjenne kun den ene formløse Herre, og lære andre og gjøre slik.

Barnets åndelige egenskaper vant anerkjennelse blant både hinduer og muslimer. En forbipasserende hindu ville uoppfordret si, ” Stor er Gobind herren! Slik et lite barn og ennå snakke så vinnende. Hans ord er like perfekt som hans skjønnet. Han er et bilde av Gud selv! Og hvis en muslim så ham ville han uttrykke med like stor entusiasme, ” Herlig er skapelsen, nådige Mester! Så vakkert et barn, så høflig hans tale! Å snakke med han er en slik tilfredsstillelse. Han er en forfinet velsignet av selveste Allah.

Da han var noen år eldre, men ennå et barn, kom tiden da Nanak skulle bli investert med den hellige tråd, for hans familie tilhørte til en av de høyeste hindu kaster. Han spurte presten om han hadde egenskapen til å gi ham en tråd som ikke blir slitt, en bestandig og åndelig gave. Dette måtte presten innrømme at han ikke hadde egenskap til.

Nanak fortsatte å være en vanskelig ung mann i sin families øyne, ennå hans åndelige egenskaper var anerkjent og skattet av andre. Han fulgte sin far og ble regnskapsfører, som var datidens tradisjon, men han viste liten evne i den retningen. ”Tera” (tretten) er et lykketall for sikher, (selv om, lik andre mennesker som tror på Gud, burde lykke ikke ha noen plass i deres tenkning). ”Tera” betyr også ”din hengivne”. For Nanak er det snakk om hans hengivenhet til Gud, ”jeg er din hengivne”. I sitt regnskap kunne han ikke gå videre, men bega seg inn dyp meditasjon.

Tilslutt sendte hans fortvilte foreldre ham bort for å bo hos Nanaki, hans gifte søster i Sultanpur. Hennes mann Jai Ram skaffet ham en regnskapsjobb i den muslimske nawabs kornhandel. En dag, da han var i Sultanpur kom ikke Nanak tilbake fra sitt rensende morgenbad i den nærliggende elven Bein. Tre dager seinere kom han tilbake til landsbyen. Under denne tiden hadde han vært i kontakt med den Høyeste Skapning.


Softtag

25.7.06

Hipsteren, Store studio, og eliten.

Sosiolog Håkon Larsen skriver i sin masteroppgave, og i sitt innlegg i Aftenposten at hipsterne er i ferd med å bli den nye kultureliten, og at de ikke skiller mellom høy og lav kultur, og kultur og kapital. Hva er nå en hipster? Er det folk med høy og lavkulturell kapital som er på berømelse og pengejakt? Han hevder også videre at disse folka ekskluderer folk. Hva er det han mener med det?

Hvis en person innehar disse kvalitetene og holdningene er denne personen i stand til å kommunisere med de fleste her i landet. Og selv om humoren i Store studio har en hvis ironisk tone betyr ikke det at det er slik de såkalte hipsterne opptrer til en hver tid. Softtag antar at flere av disse hipsterene også bruker dop av og til. (Det er old school hipsternatur, noe de har arva fra beatnikerene.) Da kan de til og med snakke om Fantomet og dele doperfaringer med de narkomane. Nei huff, nå var vel Softtag ironisk og eksluderende?

Softtag

20.7.06

Sommerferie i sameland.

Sommeren er godt over halvveis. Hva har Softtag opplevd så langt denne sommeren? På bloggefronten har det vært jævelig dødt for Softtags del. Men, nå når ferien er på hell får dere noen opplevde inntrykk fra Softtags sommer. Midtøsten er et jævelig kaos! Selv om Softtag har vært på ferie så langt det nesten er mulig å komme fra Midtøsten, har han ikke kunnet la være å merke seg at det brenner der. I Karasjok derimot var det utrolig fredlig. En skulle tro at disse arbeidsløse samene ville gå ut på en onsdag!

Vi veit jo at reinsdyr-næringa og servicenæringa ikke kan brødfø dem alle. Ikke det at samer i arbeid ikke tar en fest på onsdagen. Men, Karasjokka var som forlatt. Hvor var de? Alle sammen? Softtag måtte over grensa til Finland får å finne liv på lillelørdag. Hansibar, tjue minutter fra Karasjok derimot. Der var det liv nok for hele sameland. Der er spriten og ølet billig.

For vi veit jo at samer ikke har geografiske grenser. Sameland er der hvor de bor. Finland, Norge, Sverige, what ever. Skal du noen gang dra til Nordkalotten må du innom denne baren i Finland. Der var det sprek karaoke, og alljoik seint utpå natta. Taket løftet seg! Det var utrolig festlig. Selv en urban tagger måtte bare ta av seg capsen å joike med! Og alle drar på samme nachspiel.

P.S
Hva vil skje hvis samene får ideen om at de vil kreve sin uavhengighet fra de over nevnte nasjonalstatene?
Softtag

12.5.06

Oljeplattform ohoi. Kræsj Ka Bang. - Siv Jensen ved roret.


Vil Siv Jensen bli statsminister? Vil Erna Solberg og Høyre dilte i ræva på Frp etter neste stortingsvalg? Det vil i så fall bli litt av et syn. Vi alle veit jo hvem av dem som tar størst fysisk rom. Siv vil drukne i Ernas skygge. Men Høyres politikk vil drukne i Frps populistiske suppe. Høyre vil da ha solgt all sin stolthet og selvrespekt kun for å få være på med regjeringsskuta. Og da må de bare finne seg i å skrubbe dekket reint etter at Frp folka har grisa det til.

For ved roret står Siv, og skuta vil seile rett i nærmeste oljeplattform å synke.
Hvis det skulle gå så galt at dette landets trangsynte egoister for sin vilje og gir Siv-sjørøver statsministerrollen. Da blir det mye moro i politikken, men dog så lite moro for dem som i utgangspunktet stemte på folkeforfører partiet. Snakk om å bite i det sure eple.

Softtag

1.5.06

Gratulerer med dagen sosialdemokrater!

Ord for dagen. Hold liberalismen i sjakk. Fordi.

Høyreliberalister lover bedre vilkår for næringslivet, skattelette, større personlig frihet, mindre byråkrati og fritt marked. De ønsker også et mindre sikkerhetsnett (i form av mindre sosialstønad, trygd osv.) noe som kan øke skaperlyst og selvstendige individer som etablerer bedrifter og finner seg egne næringsveier, som igjen gir arbeidsplasser og økt økonomisk verdiskapning i sin helhet i samfunnet.

Men som en følge av dette får en tøffere konkurranse individene imellom om å skape og å sikre seg verdier og goder som gir sikkerhet for dem selv. I denne konkurransen vil det alltid være tapere og slitne deltakere med begrensede ressurser. I dette frie "spillet" vil de som har store ressurser i utgangspunktet lett utkonkurrere de mindre ressurssterke. Verdiene blir da akkumulert hos de sterkeste i konkurransen. Denne skeive verdifordelingen skaper nød og utrygghet i bunn som vil forplante seg oppover via frustrasjon og kriminalitet. Resultatet blir da et ustabilt og utrygt samfunn.

Softtag

30.4.06

VÅRRENGJØRING? Skal vi fjerne de Øst-Europeiske tiggerne slik at det blir ordentlig reint i gatene?


Å definere tigging som menneskehandel er bare et grep for å bli kvitt tiggerne fra Øst
Europa fra gatene.
Menneskehandel er kynisk utnyttelse av mennesker, det være seg å tvinge mennesker til prostitusjon eller ulønnet arbeid. Tiggerne fra Øst Europa som vi ser i gatene i Oslo har ikke kriminelle bakmenn som tvinger dem til å tigge. Undertegnede har selv snakket med flere av dem. Disse har organisert seg selv og deler pengene seg i mellom.

At justisminister Knut Storberget går ut og vil definere dette som menneskehandel er et grep for å bli kvitt dem. Dette gjør han fordi han ikke har noen annen lovhjemmel etter at Odd Einar Dørum fjernet løsgjengerloven.
Hadde dette vært menneskehandel hadde det ikke vært noe problem. Da hadde politiet hatt loven i hånd og tatt de angivelige kriminelle bakmennene og fjerna tiggerne. Er dette et vanskelig resonnement å følge? Ser dere ikke logikken her?

En annen ting er at mange av disse tiggerne er sigøynere. Hva er det sigøynere ofte gjør? De flytter rundt i organiserte grupper og livnærer seg på forskjellig vis, også tigging. Menneskehandel er en ganske alvorlig kriminell handling. Den profitten som disse får inn ved tigging er bare småpenger i forhold til for eks prostitusjon og organhandel. Tror dere menneskehandlerene begir seg inn på noe slikt som tigging når profitten ikke står i forhold til den alvorlige kriminelle handlingen menneskehandel er?

Softtag

23.3.06

Akp-ml og historien

Softtag var på paneldebatt hos fritt ord i går. Der ble det diskutert maoisme og akp-ml. Det skrives i disse dager historie om bevegelsen basert på utalelser fra medlemmene. Interessant. Et merkelig fenomen dette. Ideologien gjorde de blinde, eller i hvert fall at de overså, hva som skjedde i Kina og Sovjet. Det var noen få som faktisk også rettferdiggjorde Stalins og Maos forbrytelser mot de oposisjonelle. Det var også mye intriger på venstresida da. De kunne ikke komme overens med NKP. Hvorfor ikke? Og de var skikkelig i tottene på SUF og AP.

Rart at ikke alle kommunistene samlet seg i et parti. Og hvilken betydning hadde Akp for den helhetlige politikken i norge. Sørget de for at den politiske makta ble holdt til venstre slik at sosialdemokratiet kunne vidreføres, eller var de bare en parantes i historien?

Softtag

8.3.06

Liberalisme folk i mellom. Økonomisk liberalisme undergraver individbaserte rettigheter.


Individbaserte rettigheter er bra. Liberalisme er bra kun på to områder, og det er folk i mellom, på det sosiale plan, og på det samfunns-sosiale plan. Med det samfunns-sosiale plan mener Softtag individet i møte med samfunns-institusjoner. Ingen moderne sosialdemokrat bestrider det.

Liberalisme i økonomien derimot overkjører de mindre ressurssterke individene. Har dere liberalister fått med dere hva som skjer i USA hvor det er hardcore økonomisk liberalisme? Der sliter folk uten utdannelse, de må ta opptil tre deltids jobber for å overleve fordi det liberalistiske økonomiske systemet gjør at bedrifter kan utnytte dem på det groveste!
De har nærmest ingen rettigheter i møte med sine arbeidsgivere. Hvor blir det av de individbaserte rettighetene her? De drukner i den økonomisk-liberalistiske trangen etter maksimal økonomisk profitt.


Da er det kanskje på plass med kollektiv makt i fagforeninger, som kan kreve bedre vilkår? Det irriterer Softtag forferdelig at liberalister som er så for individbaserte rettigheter, også lovpriser liberalisme innen økonomien. Det er en gigantisk selvmotsigelse.

Softtag

21.2.06

Verdensmesteren i Rubiks kube.

Det er ikke mange forunt å møte verdensmestere! Det finnes mange slags verdensmestere. Mange av dem står på ski. De fleste av oss ser dem bare på tv. Spesielt nå under de olympiske leker. Denne tidligere verdensmesteren behersker kuben. Du veit den snodige kuben med forskjellige farger, som barn tok i fra hverandre og puslet på plass igjen tidlig på åttitallet, når de ikke behersket teknikken.

Softtag møtte den tidligere verdensmester i Rubiks kube seint en kveld på en bar den dagen Lars Bystøl hadde hoppet og vunnet gull. Denne tidligere verdensmesterens rekord var seksten sekunder. Han hadde med seg en kube og viste det stolt fram. Softtag var i det filosofiske hjørnet, og gikk veien fra geometri inn i spørsmålet om matematikk kan gi svaret på alt. Vår verdensmester måtte tenke seg om.

En ting er å beherske kuben, en annen ting er å beherske verdensaltet. Han kunne ikke gi noe svar. Men, Softtag i SIN verdensmestermodus sier selvsikkert at matematikk aldri kan gi svaret på alt. Matematikk er kun en tankekonstruksjon, og denne tanke konstruksjonen kan aldri bli så avansert at den kan gi svaret på alt. Så falt diskusjonen inn i religionen. Det viste seg at vår tidligere verdensmester i Rubiks kube er gift med en muslimsk kvinne.


Softtag

17.2.06
Softtags writing in New York er dokumentert på denne linken BH. Takk til BH for filmopptaket. Her kan du se Softtags gave til Kineserne i China Town. Et dikt tagget med kritt på en passende vegg.

Far inside
under the stars
of the mind
flaps a
half witted
chicken.


See you around.

Softtag
Å definere tigging som menneskehandel er bare et grep for å bli kvitt tiggerne fra Øst- Europa fra gatene.

Menneskehandel er kynisk utnyttelse av mennesker, det være seg å tvinge mennesker til prostitusjon eller ulønnet arbeid. Tiggerne fra Øst-Europa som vi ser i gatene i Oslo har ikke bakmenn som tvinger dem til å tigge. Undertegnede har selv snakket med flere av dem. Disse har organisert seg selv og deler pengene seg i mellom.

At justisminister Knut Storberget går ut og vil definere dette som menneskehandel er et grep for å bli kvitt dem. Dette gjør han fordi han ikke har noen annen lovhjemmel etter at Odd Einar Dørum fjernet løsgjengerloven.

Softtag

6.2.06

Som tiden går og galskapen sprer seg,

framstår Vampus og hennes kumpaner i Muhammed karikaturtegning publiseringskampanjen som en mer og mer mistilpassa gjeng i forhold til kulturforståelse og midtøstenpolitikk.

Her kan det bli lenge til før ytringsfriheten får gode vilkår når ekstremistene får gratis påfyll fra trassige unger og salgskåte avisredaktører i vest.

Softtag

4.2.06

Bloggere som publiserer Muhammed tegningene oppfører seg som en gjeng trassige unger.

Jeg ser at en rekke bloggere har kasta seg på en infantill Muhammedtegning publiseringskampaje. Hva er vitsen? Det er rett og slett forferdelig barnslig. Ved å publisere disse tegningene viser dere bare at dere har tapt. Dere har blitt like umodne som de muslimske ekstremistene. De har fått dere ditt dem vil, som et redskap til å splitte muslimer og kristne/ateister.

Å debattere prinsippene rundt ytringsfrihet er en sak. Å erte på seg muslimer som føler seg ærekrenket av bildene er bare et tegn på barnslig trass. Som fører til sterkere polarisering mellom muslimer og kristne/ateister.

Dette kan føre til sterk tilbakegang av integrasjonen av muslimske indvandrere, som igjen fører til større utestengelse i fra arbeidslivet blant ungdom med invandringsbakrunn, som igjen kan skape sosial uro og trang til opprør.

Hvis dere vil ha et tolerant, demokratisk og moderne islam med ytringsfrihet er dette det stikk mottsatte av hva dere burde gjøre. Dere viser her nettopp den intoleransen dere egentlig bekjemper. Og la være å trykke disse tegningene nå er heller ikke noe stort tilbakeslag for ytringsfriheten.

Det skulle ikke forundre meg at dette vil få flere tragiske konsevenser når denne barnslige trassen brer seg rundt i verden.

Softtag

30.1.06

Å bli gærent sint når det smeller.

Det skal ikke så mye til for å fyre opp enkelte muslimer,
bare et par skeive tegninger.
Softtag prøvde å tirre en prest her om dagen ved å si til ham at fitte egentlig ikke er et stygt ord. Da ble han litt irritert, men bare litt. Da spurte Softtag om kanskje ikke homofitte var et litt styggere ord. Da lo presten.

Softtag lurer på hva en Imam hadde sagt om den saken?

Softtag har tenkt seg på jobb i morgen, og får håpe de lar være å sprenge t-banen i lufta på grunn av et par skeive tegninger. Softtag lurer litt på om de hadde hatt godt av et litt mer avslappet forhold til verden. Ta ting med et smil i stedet.. En veit jo at stress ikke er bra for nervene, for da blir en jo så gærent sint når det smeller.

Softtag

20.1.06

En bekjent av Matias Faldbakken kjøpte tre ukjente tekster av Jan Kjærstad av undertegnedes venn, - bruktbokhandleren i Molde.

Snort stories er en samling korte tekster skrevet av Matias Faldbakken. Noen av disse tekstene er tidligere utgitt i forbindelse med hans kunstutstillinger, og noen er publisert i ulike tidskrifter og aviser. Dette er et litt dårlig utgangspunkt for samlingen, da disse tekstene ikke er i sin rette sammenheng. Enkelte av tekstene bør forståes i forbindelse med et større kunstprosjekt. Men allikevel kan en få noe ut av dem når de ikke ses i denne konteksten.

Tekstene er i hovedsak et innspill og kritikk av kulturfeltet. Både høy og lavkultur. Her får kulturkritikken og kunstneren gjennomgå. Kritikeren er bare ei høne som kakler når høna (kunstneren) legger et egg, og kunstneren er ikke lenger den som provoserer fram reaksjon. Kunstneren har selv blitt byråkrat med ni til fire jobb, og må forhandle med publikum om forandring.

Det merkelige med Matias Faldbakken er at han gir skarp kritikk av kunstneren som bedriver samfunnsmessigkritikk og aktivisme i sin kunst. Det er nettopp hva han gjør sjøl! Han kritiserer både kunstneren og samfunnet. Et eksempel på snedig samfunnskritikk er historien Kvinnelig resignasjon - Jan Kjærstad.

Det virker som Matias Faldbakken vil skyte ned alle “sannheter“. Dette gjør han ved å utslette alle forestillinger ved å vise oss motstridene holdninger som utvisker hverandre. Både hos seg sjøl, i kulturfeltet og i samfunnet.
Dette kommer også fram i måten han har konstruert tekstene ved å blande fiksjon og fakta. Dette virkemidlet bruker han til å komme med underfundige poenger.

Softtag

16.1.06

Er du en hvit mellomklasse mann med mainstreamfrykt og identitetskrise. Fortvil ikke!

Er du en hvit mellomklasse mann uten tilhørighet til noen subkultur eller annen identitets skapende kultur? Da føler du kanskje at du bare er en ubetydelig størrelse i en stor grå masse? Kanskje du ikke føler det totalt bevisst, men delvis, ubevisst? Den kjiipe følelsen av å ikke skille seg ut i mengden. Å være ingen, å ikke ha en egen identitet.

Da kan du flytte inn i WASPbyen. WASPbyen er en forstads by hvor du blir garantert, det står i klausulen, at du ikke er en del av den grå massen og mainstream. Det er bare å sette seg på venteliste for kjøp av hus i denne perfekte forstaden. Kontakt Softtag for nærmere opplysninger. softtag@hotmail.com

Softtag opererer som megler for idearkitekten A. Rasul.

Softtag

11.1.06

Støre Is Back! Puddler, og vestkantsfruer.

Støre en puddel? Nei, heller en bestemt dachs til tross for puddelaktig brev til Condie. Nå henger han i Usa regjeringas stortå og gneldrer. Han kaster seg med på fru Merkel og amnestys kritikk av fangebehandlinga på Guantanamo.

Gamle damer liker hunder, og gamle damer liker Støre. Softtag har lagt merke til at gamle damer også liker ham. Han har skikkelig draget på gamle vestkants damer faktisk. Med eller uten hund. Han treffer dem hver eneste dag på jobb, da hagler det smil og komplimenter. De kan rett og slett ikke motstå Softtags shabby kultiverte sjarm; og de blonde krøllene. Softtag er singel og rimelig blakk fortida. Lurer litt på om....

- de kan leve med at Softtag har en hang til å drikke mye øl, skrive med kritt på vegger og bedrive rød sosialdemokratisk nett-aktivisme?

Softtag

9.1.06

Forfengelig, forgjengelig.

Er jeg forfengelig hvis jeg er bruker mye tid på å bekjempe forgjengelighet?

Jeg har funnet ut at jeg bruker mye tid på bekjempe forfall. Det være seg forfall av klær, sko, og utstyr av alle slag. Jeg fjerner nuper fra ullgensere, tetter høl og flikker på på utstyr. Dette er en fånyttes jobb, det bare utsetter forgjengeligheten litt, men det ender samme faen i forfall. Sånn er det med det meste. Kroppen, materielle ting og kjæresteforhold.

Da sier jeg til meg sjøl, stå på din trell, ditt lodd er lik Sisyfos. Du veit han som ustanselig ruller en stein opp bakken, og når den er på toppen ruller den ned igjen.

Det er bare å ta det med litt børst, som er et godt tips fra Mette-Marit alias frøken martinsen

Softtag

6.1.06Å. Det nye året kom med et smell!

Med kræsjlanding midt i hverdagsvirkeligheten. Når romjuls og nyttårs bakrusen endelig har gitt seg kommer ei ny helg. Det er like greit å hoppe over helga å sette inn hverdagsgiret. Alle og enhver trenger en hverdagsvirkelighetskorrigering. Ikke minst Kristin Halvorsen.

Boikott av Israel! Hva er det du mener? Er det du som har sagt det? Eller er ordene blitt lagt i munnen på deg? Det er riktig nok Sv politikk, men dette henger ikke på greip i regjering! Litt dårlig timing også kanskje? Nå når grisen Ariel Sharon ligger og kaver med griselabbene sine for å overleve. Norge tjener ikke noe på å føre sånn politikk. De eneste som taper på dette er
Norge.

Hvis vi vil ha noen som helst innflytelse i konflikten mellom Israel og Palestina er det lurest å holde seg mest mulig nøytral. En konfliktløser må ha tillit fra begge parter i en konflikt. Dette undergraver tilliten hos Israel. Dessuten brygger det opp til en real maktkamp der nede, og da har ikke boikott av Israel noen som helst ønsket effekt på opinionen der.

Vil du allikevel ha en blanding fakta og fiksjon. Les Matias Falbakkens "Snort Stories"

Softtag